AKADEMİK

DESTEKLENEN PROJELER

ULUSAL ve ULUSLARARASI PROJELER
1- "Erzurum Piyasasında Tüketime Sunulan Kıymaların Bazı Saprofit ve Patojen Bakteriler Yönünden İncelenmesi." Atatürk Üniversitesi Araştırma Fonu (1985/14).
2- "Yağsız Soya unu ve Tekstüre Soya Proteininin Sosis ve Halk Salamlarına Katılabilme İmkânları Üzerine Araştırmalar.", TÜBİTAK-1987 (VHAG-658).
3- " A Research on Biochemical and Structural Alterations of Restructured Fish Muscle with Egg White and Subjected to Tumbling.", Ohio Agric. Res. & Dev. Cent., ABD (OARDC/1992).
4- "Kavurmada Clostridium botulinum'un Gelişimi Üzerine Nitrit ve Vakum Ambalajlamanın Etkisi.", Atatürk Üniversitesi Araştırma Fonu (1996/55).
5- "Kalsiyum Klorür’ün Pastırmanın Kalite ve Teknoloji Üzerine Etkisi", Atatürk Üniversitesi Araştırma Fonu (1996/56).
6- "Ülkemizde Üretim Potansiyeli Yüksek Bazı Balıkların Surumiye işlenmesi", Atatürk Üniversitesi Araştırma Fonu (1997/3).
7- "Bazı Büyüme Regülâtörlerinin Alabalık Yetiştirmeciliğinde Kullanım imkânları." Atatürk Üniversitesi Araştırma Fonu (1997/4).
8- "Yağsız Soya Ununun Sucuğa Katılabilme İmkânlarının Araştırılması.", Atatürk Üniversitesi Araştırma Fonu (1998/3).
9- "Presence of Volatile N-Nitrosamines in a Turkish Meat Product Kavurma Prepared with Nitrite", Federal Centre for Meat Res. Inst., BAFF, Almanya (DAAD/1999).
10- "Possibility of Using Fluid Whey in Frankfurter Type Meat Products", Federal Centre for Meat Res., Inst., BAFF, Almanya (DAAD/1999).
11- “Taze ve İşlenmiş Et ürünlerinde Farklı Hayvan Türlerine Ait Etlerin PCR Tekniği Kullanılarak Belirlenebilmesi” Erciyes Üniversitesi Araştırma Fonu (2002-022/7)
12- “Üzüm Posasının Antimikrobiyal ve Antioksidan Katkı Olarak Gıda Sanayinde Değerlendirilmesi.” TÜBİTAK-2005  (TOVAG-105 O 154).
13- “Et ve Et Ürünlerinde Farklı Tür Hayvan Etlerinin Saptanması için Multiplex ve Real Time PCR Tekniklerinin Geliştirilmesi ve Biyoçip Üretimi.” DPT-2006 (2003 K 120420).
14- “Kayseri Piyasasında Bazı Et ve Et Ürünlerinde HPLC Yöntemi ile Aflatoksin Aranması” Erciyes Üniversitesi Araştırma Fonu (FBT-06-18, 2006)
15- “Kekik Uçucu Yağının Taze ve Dondurularak Muhafaza Edilen Etlerin Lezzet ve Raf Ömrü Üzerine Etkisi.” Erciyes Üniversitesi Araştırma Fonu (FBA-06-10, 2006)
16- “Piliç Etlerinin Lezzet Kalitesi ve Raf Ömrünün Geliştirilmesinde Kekikli Yem Kullanımı” TUBITAK-2006 (TOVAG-106 O 454)
17-“Bazı tahılların farklı sıcaklık ve nemde çimlendirilmesi sırasında ortaya çıkan mikrobiyal yükün incelenmesi” (FBT-06-47, 2006)
18- “Çimlendirilmiş buğday tanesinin kimyasal özelliklerinin belirlenmesi ve doğal gıda katkı maddesi olarak değerlendirilme imkânlarının araştırılması” (FBT-06-48, 2006)
19- “Tarımsal bilgi temini ve danışmanlık desteği (TARBIL)”, Avrupa Birliği, Yerel Kalkınma Girişimleri Hibe Programı (AKKM- LD-265, 2007)
20-  “Geleneksel Et Ürünümüz Olan Sucuktan İzole Edilen Fermentatif Bakterilerin Starter Kültür Olarak Kullanım Potansiyelinin Belirlenmesi TUBITAK-2007, (TOVAG-107 O 897)
21- “Gıda Kaynaklı Patojen Bakterilerin Belirlenmesinde PMA/Real-Time PCR Tekniğinin Kullanım Olanaklarının Araştırılması” TUBITAK-2007,  (TOVAG-107 O 676)
22- “Vakum ve Modifiye Atmosferde Ambalajlamanın Kayseri Mantısının Kalite Nitelikleri Üzerine Etkisi” (FBY-09-921, 2009)
23- “Isıl İşlem Sonrası Starter Kültür İlavesinin Pastörize Sucukların Bazı Kalite Özellikleri ve Raf Ömrü Üzerine Etkisi” (FBY-09-1053, 2009)
24- “Geleneksel Pastırma Çemeninde Koku Verici Maddelerin İzolasyonu ve Eliminasyonu” (FBY-09-1045, 2009)
25- “Siyah Havuç ve Kırmızı Lahanadan Ekstrakte Edilen Antosiyanin Bazlı Renk Maddelerinin Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi ve Bazı Gıda Maddelerinde Renklendirici Olarak Kullanımı” (FBA-09-768, 2009)
26- “Üzüm Posasından Ekstrakte Edilen Antosiyanin Bazlı Renk Maddelerinin Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi ve Bazı Gıda Maddelerinde Renklendirici Olarak Kullanımı”(FBD-09-766, 2009)
27- “Süs Bitkisi Olarak Yetiştirilen Lale Taç Yapraklarından Elde Edilen Antosiyanin Bazlı Renk Maddelerinin, İzolasyonu ve Biyoaktif Özelliklerinin Belirlenmesi” ( FBG-10-2921, 2010)
28- “Çeşitli Gıda Formülasyonlarında Gıda Katkı Maddesi Olarak Kullanılan Jelâtinin Orijininin UPLC-MS QTof MS Sistemi Kullanılarak Tespitine Yönelik Yöntem Geliştirilmesi (FBA-10-2895, 2010)
29- "Geleneksel Fermente Gilaburu Meyve Suyundan Elde Edilen Laktik Asit Bakterilerinin Probiyotik Özellikleri ve Endüstriyel Üretimde Kullanılmaları" TUBİTAK-2010 (TOVAG-110 O 214).
30- "Geleneksel Fermente Sucuklardaki Mayaların İzolasyonu, Tanımlanması, Starter Kültür Olarak Kullanılabilmesi için Önemli Teknolojik ve Fonksiyonel Özelliklerinin Belirlenmesi" (FBA-10-3330, 2010).
31- "Geleneksel Çemen Üretiminde Renk Modifikasyonu ve Stabilizasyonu Açısından Bazı Doğal Gıdaların Katkı Olarak Kullanım İmkânlarının Araştırılması" (FBY-11-3546, 2011).
32- "Nar Kabuğu ve Çekirdeği Fonksiyonel Bileşikleri ile Zenginleştirilmiş Dondurma Üretimi" TUBİTAK-2011 (TOVAG-110-O-594).
33- "Nanokil Takviyeli Antimikrobiyal-Antioksidan Özellik Taşıyan Aktif Ambalaj Üretimi ve Gıda Ambalajlamada Kullanımı" (FDK-2013-4235, 2013).
34- “Sığır biceps femoris kasından üretilecek fermente Türk sucuğunda bulunabilecek antihipertansif peptitlerin saflaştırılması ve tanımlanması” (FYL-2014-5386, 2014).
35- “Kaçak ve Yerli Çayların Moleküler Tekniklerle Belirlenmesi ve Aromatik Bileşiklerinin Tesbiti Üzerine bir Araştırma” (FBG-2014-5287, 2014).
36- “Kurutma Aşamasında Farklı Dalga Boylarında IR Işık Kaynakları ile UV-C ve Vakum Uygulamasının Mantı Kalitesine Etkisi” (FDK-2014-4806, 2014).

 

PATENT, FAYDALI MODEL, TESCİL ve BAŞVURU BELGELERİ

1- Türk Patent Enstitüsü: Yetim, H., Şahin, F. Kesmen, Z. Erciyes Üniv. ve Yeditepe Üniv., Buluş adı: “Et Ürünlerinde Eşek Etinin Tespiti İçin Bir Kit” Patent, Yayın No: WO2012/011085, Evrak No: 2010-g-177514, Patent Belgesinin Veriliş Tarihi: 2013/08/22. http://www.wipo.int/patentscope/search/en/WO2012011085)
2- Türk Patent Enstitüsü: Yetim H, Şahin, F. Kesmen, Z. Erciyes Üniv. ve Yeditepe Üniv., Buluş adı: "Martı etinin tespiti için bir kit",  Patent, Yayın No: TR 2012 01123 A2, Evrak No: 2012-G-32715 Patent Belgesinin Veriliş Tarihi: 2014/08/21.
3- Türk Patent Enstitüsü: Yetim, H., Cankurt, H., Sağdıç, O., Erciyes. Üniv., Buluş adı: “Mikrobiyal Dondurma”, Patent, 2010\04131, Evrak No: 2010-G-124444, Patent Belgesinin Bültende Yayımlanma Tarihi: 2013-Nisan.
4- Türk Patent Enstitüsü: Cankurt, H., Sağdıç, O., Yetim, H. Erciyes. Üniv., Buluş adı: “Şalgam Sosu”, Patent, 2010\00240 B, Yayın No: TR2010 00240 A2, Evrak No: 2010-G-7934, Patent Belgesinin Veriliş Tarihi: 2015-Agustos
5- Türk Patent Enstitüsü: Cankurt, H., Sağdıç, O., Yetim, H. Erciyes. Üniv. Patent Başvuru No: 2010\00241, Buluş adı: Peyniraltı Suyu Katkılı Şalgam Suyu, Patent, 2010/00241, Evrak No: 2010-G-7935
6- Türk Patent Enstitüsü: Cankurt, H., Sağdıç, O., Yetim, H. Erciyes. Üniv., Patent Başvuru No: 2013/04034, Buluş adı: Dondurma Üretiminde Cankurt Yöntemi ve Bu Yöntemle Dondurma Üretimine Yönelik Karışımlar.
7- Türk Patent Enstitüsü: Yetim, H., Cankurt, H., Sağdıç, O., Erciyes. Üniv., Patent Başvuru No: 2014/02880, Buluş adı: Stabilizatörlü (Kıvamlı) Salamura,
8- Türk Patent Enstitüsü: Yetim, H., Yurt, B., Cankurt, H., Çavuş, M., Sağdıç, O., Erciyes Üniv. ve Iğdır Üniv., Patent Başvuru No: 2015/07552, Buluş adı: Yumurta ile Besin Değeri Zenginleştirilmiş Peynir.