AKADEMİK

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Prof. Dr., Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, 2002 - Devam Ediyor

Doç. Dr., Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, 2001 - 2002

Doç. Dr., Atatürk  Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Gıda Bilimi ve Tenolojisi, 1996 - 2001

Yrd. Doç. Dr., Atatürk  Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Gıda Bilimi ve Teknolojisi, 1994 - 1996

Araş. Gör. Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Gıda Bilimi ve Teknolojisi, 1984 - 1994.

 

MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER

Bulunduğu İdari ve Bilimsel Görevler:
Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcılığı (2012 – 2015)
Erciyes Üniversitesi Senato Üyeliği (2003 - 2015)
TÜBİTAK – TOVAG Danışma Kurulu Üyeliği (2014 – Devam)
Bilim ve Sanayi Bakanlığı, SAN-TEZ Danışma Kurulu Üyeliği (2014 - Devam)
TÜBİTAK – TEYDEP - YHÜ Çağrı Komisyon Üyeliği (2015 – Devam)
Erciyes Üniv. Yönetim Kurulu Üyeliği (2009 – 2015
Erciyes Üniv. Safiye Çıkrıkçıoğlu MYO Müdürlüğü (2006 - 2012)
Üniversitelerarası Kurul Üyeliği (Erciyes Üniv. Temsilcisi)  (2009 - 2012)
Üniversitelerarası Kurul, Mühendislik-3, Doçentlik Komisyonu Üyeliği (2009- 2015)
Erciyes Üniv. Etik Kurulu Üyeliği ve Raportörlüğü, (2003 - 2012)
Erciyes Üniv. TEKNOPARK, Ar-Ge Proje Değerlendirme Kurulu Üyeliği (2007- 2012)
Erciyes Üniv. Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanlığı (2002-2010),
Erciyes Üniv. Mühendislik Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği (2005-2008)
Erciyes Üniv. Bilimsel Araşt. Projeleri Birimi, Fen Bil. Alt Kom. Bşk. (2003- 2005)
DPT - Et ve Et Mamulleri Özel İhtisas Komisyonu Üyeliği ve Raportörlüğü (1999-2000)
Atatürk Üniv. ÜSİGEM (Üniv. Sanayi İşbirliği Geliştirme Merkezi) Yürütme Kurulu (1998-2001),
Atatürk Üniv. Ziraat Fak., Gıda Müh. Bölüm Başk. Yardımcılığı (1997-2000)
Atatürk Üniv. Ziraat Fakültesi Bilim Kurulu Üyeliği (1997-2001),
Atatürk Üniv. Araştırma Fonu Proje Değerlendirme Komitesi (1996-2001),
Atatürk Üniv. 40.Yıl Üniversite Katalog Hazırlama Komitesi (1995-1997),
Atatürk Üniv. 40.Yıl Bilimsel Etkinlikler Düzenleme Komitesi (1995-1997).

 

YÖNETİLEN TEZLER

 1. Çankaya, H. 1997. Kalsiyum Klorür’ün Pastırmanın Bazı Kalite Özelliklerine Etkisi. Y. L. Tezi, Atatürk Üniv., Fen Bil. Enst. Gıda Müh. ABD, Erzurum, (62 s), Danışman Doç. Dr. Hasan Yetim.
 2. Atsan, E. 1998. Vitamin E ve Kırmızı Et Teknolojisindeki Önemi. Y. L. Tezi, Atatürk Üniv., Fen Bil. Enst. Gıda Müh. ABD, Erzurum, (56 s), Danışman Doç. Dr. Hasan Yetim.
 3. Kesmen, Z. 1999. Yağsız Soya Ununun Sucuğa Katılabilme İmkanları üzerine Araştırmalar. Y. L. Tezi, Atatürk Üniv., Fen Bil. Enst. Gıda Müh. ABD, Erzurum, (104 s), Danışman Doç. Dr. Hasan Yetim.
 4. Güngör, Z. 2000. Vakum Ambalajlama ve Nitrit İlavesinin Kavurmanın Bazı Kalite Özellikleri ile Clostridium sporogenes Üzerine Etkisi. Y. L. Tezi, Atatürk Üniv., Fen Bil. Enst. Gıda Müh. ABD, Erzurum, (52 s), Danışman Doç. Dr. Hasan Yetim.
 5. Kesmen, Z. 2005. Taze ve İşlenmiş Model Et ürünlerinde Farklı Hayvan Türlerine Ait Etlerin PCR Tekniği Kullanılarak Belirlenebilmesi. Doktora Tezi, Atatürk Üniv., Fen Bil. Enst. Gıda Müh. ABD, Erzurum, (85 s), Danışman Prof. Dr. Hasan Yetim.
 6. Çavuş, S. 2007. Kayseri Piyasasında Satılan Bazı Et ve Et Ürünlerinde Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi Yöntemi ile Aflatoksin Aranması. Y. L. Tezi, Erciyes Üniv., Fen Bil. Enst. Gıda Müh. ABD, Kayseri, (84 s), Danışman Prof. Dr. Hasan Yetim.
 7. Öztürk, İ. 2008. Çimlendirilmiş Buğday Tanesinin Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi ve Doğal Gıda Katkı Maddesi Olarak Değerlendirilme İmkanlarının Araştırılması. Y. L. Tezi, Erciyes Üniv., Fen Bil. Enst. Gıda Müh. ABD, Kayseri, (106 s), Danışman Prof. Dr. Hasan Yetim.
 8. Törnük, F. 2009. Farklı Nisbi Nem ve Sıcaklıklarda Üretilen Buğday Filizlerinin Mikrobiyal Yükünün İncelenmesi ve Azaltma Olanaklarının Araştırılması. Y. L. Tezi, Erciyes Üniv., Fen Bil. Enst. Gıda Müh. ABD, Kayseri, (72 s), Danışman Prof. Dr. Hasan Yetim.
 9. Ekici, L. 2011. Üzüm Kabuğu, Siyah Havuç ve Kırmızı Lahanadan Ekstrakte Edilen Antosiyanin Bazlı Renk Maddelerinin Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi ve Bazı Gıda Maddelerinde Renklendirici Olarak Kullanımı. Doktora Tezi, Erciyes Üniv., Fen Bil. Enst. Gıda Müh. ABD, Kayseri, (290 s), Danışman Prof. Dr. Hasan Yetim.
 10. Arıkan, D. 2011. Isıl İşlem Sonrası Starter Kültür İlavesinin Pastörize Sucukların Bazı Kalite Özellikleri ve Raf Ömrü Üzerine Etkisi. Y.L. Tezi, Erciyes Üniv., Fen Bil. Enst. Gıda Müh. ABD, Kayseri, (177 s), Danışman Prof. Dr. Hasan Yetim.
 11. Sitti, S. 2012. Vakum ve Modifiye Atmosfer Ambalajlamanın Kayseri Mantısının Bazı Kalite Nitelikleri Üzerine Etkisi. Y.L. Tezi, Erciyes Üniv., Fen Bil. Enst. Gıda Müh. ABD, Kayseri, (52 s), Danışman Prof. Dr. Hasan Yetim.
 12. Çelebi-Sezer, Y. 2012. Fermente Sucuktan İzole Edilen Bazı Laktik Asit Bakterilerinin Starter Kültür Olarak Kullanım Potansiyelinin Belirlenmesi. Y.L. Tezi, Erciyes Üniv., Fen Bil. Enst. Gıda Müh. ABD, Kayseri, (100 s), Danışman Prof. Dr. Hasan Yetim.
 13. Törnük, F. 2014. Biyoaktif Madde Yüklenmiş Nanokillerle Güçlendirilmiş Aktif Ambalaj Üretimi ve Gıda Ambalajlamada Kullanımı. Doktora Tezi, Erciyes Üniv., Fen Bil. Enst. Gıda Müh. ABD, Kayseri, (190 s), Danışman Prof. Dr. Hasan Yetim.
14- Birişik, C. 2015. Biceps femoris Kasından Üretilen Fermente Türk Sucuğunda Bulunan Peptitlerin Antihipetansif Etkisi. Y.L. Tezi, Erciyes Üniv., Fen Bil. Enst. Gıda Müh. ABD, Kayseri, (73 s), Danışman Prof. Dr. Hasan Yetim.